En introduktion till Reflekterande skrivande – Prova-på-paket


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/emeliehd/public_html/wp-content/themes/ehd/content-single-portfolio.php on line 30

De tre första stegen i Write Your Selfs grundläggande skrivprocess, som består av åtta steg.
Det bygger på reflektion, hur vi kan skapa ett inre och yttre skrivrum, flödesskrivning och självomsorg. Vi börjar att utforska skrivdagboken. Du får lektionsmaterial med ett tillhörande nyhetsbrev samt extra reflekterande skrivövningar samt tips på litteratur och handböcker, som är bra att utforska i den inledande fasen av detta arbete.

PRIS: 1500 kr