Kurspaket A

Fortsättningskurs - Gräv djupare i din historia
  • Längd: 16 veckor
  • Pris: 8500 kr

Denna kurs är för dig som har avslutat en av de tre grundkurserna I reflekterande skrivande. Helst bör du ha fullbordat kurs B eller C.

Kanske vill du exempelvis jobba med ett längre projekt, som vuxit fram under grundkursen. Vi tittar på det som blev till i grundkursen och jobbar vidare med de texter och frågeställningar som känns angelägna för dig. Efter en inledande telefonkonsultation kommer vi överens om vilken studietakt och längd på kursen som känns lämplig för dig.

Vi gör en djupdykning utifrån det material till och bekantar oss närmare med Mark Matouseks metod, samt James Pennebaker och varvar dessa.

Vi skriver längre och mer sammanhängande texter. I korthet jobbar vi med frågeställningar och djupgående övningar i flera steg – vi varvar således dessa. Vi för en skrivdagbok under processen såsom under grundkursen och tittar närmare på resultatet i denna. I detta paket ingår 1-2 kursböcker.

Skriftlig respons vid 3 tillfällen samt telefonkonsultation, videomöte via Zoom eller Skype.