Kurspaket B

Fortsättningskurs - Gräv djupare i din historia
  • Längd: 16 veckor
  • Pris: 9000 SEK

Denna kurs är för dig som har avslutat en av de tre grundkurserna I reflekterande skrivande. Helst bör du ha fullbordat kurs B eller C.

Kanske vill du exempelvis jobba med ett längre projekt, som vuxit fram under grundkursen. Vi tittar på det som blev till i grundkursen och jobbar vidare med de texter och frågeställningar som känns angelägna för dig. Efter en inledande telefonkonsultation kommer vi överens om vilken studietakt och längd på kursen som känns lämplig för dig.

Vi tar vid där vi slutade – researcharbetet och går vidare med detta, fördjupar kunskaper och bekantar oss med olika tillvägagångssätt när vi gräver i våra berättelser. Detta gör vi i olika steg och bygger således en längre berättelse, detta är målet. Parallellt provar vi andra terapeutiska skrivmetoder, kortare och en längre övning och noterar i en skrivdagbok. Flödesskrivning och analys.

I detta paket ingår 1-2 kursböcker.

Skriftlig respons vid 2 tillfällen samt telefonkonsultation, videomöte via Zoom eller Skype.