Kurspaket C

Fortsättningskurs - Gräv djupare i din historia
  • Längd: 16 veckor
  • Pris: 8500 kr

Denna kurs är för dig som har avslutat en av de tre grundkurserna i reflekterande skrivande. Helst bör du ha fullbordat kurs B eller C.

Vi tittar på det som blev till i grundkursen och jobbar vidare med de texter och frågeställningar som känns angelägna för dig. Kanske vill du exempelvis jobba med ett längre projekt, som vuxit fram under grundkursen.

Efter en inledande telefonkonsultation kommer vi överens om vilken studietakt och längd på kursen som känns lämplig för dig.

Vi återvänder till fortsättningskursen och gör fördjupande övningar på samma tema – scener och sammanfattningar, miljöbeskrivningar och personbeskrivningar. På ett mjukt sätt återkopplar vi och knyter samman. Här är temat ”Det långsamma skrivandet”.

Parallellt gör vi reflekterande övningar som är knutna till skrivdagboken. Vi tittar närmare på amerikanska och engelska metodböcker och övningar, däribland Louise De Salvo och Kathleen Adams, bland annat. I detta paket ingår 1-2 kursböcker.

Skriftlig respons vid 2 tillfällen samt telefonkonsultation, videomöte via Zoom eller Skype.