Kurspaket B

Reflekterande skrivande - Utforska ditt hjärtas röst
  • Längd: 16 veckor
  • Pris: 6000 kr

Write Your Selfs grundpaket samt fördjupning.

De åtta grundläggande stegen:

– Ett eget rum
– Börja skriva
– Självomsorg
– Den skrivande kroppen
– Genrer
– Ämnen
– Skapa helhet
– Uttrycka det ordlösa

Efter att ha avslutat arbetet med de åtta stegen i den grundläggande delen av skrivprocessen går vi vidare med fördjupningsmaterialet, där vi fortsätter att utforska mer av våra berättelser genom research, bland annat.

Fördjupningsmaterial – 4 steg:

– Scener och sammanfattningar
– Miljöbeskrivningar
– Personbeskrivningar
– Research och tidslinjer

Veckoutskick med veckobrev, lektionsmaterial, skrivövningar och reflektionsövningar. Vi noterar i våra skrivdagböcker och går djupare in i terapeutiska metoder, forskning och litteratur.

Textrespons vid fyra tillfällen samt regelbunden telefonkontakt, videomöte via Zoom eller Skype.

Litteraturlista med tips på handböcker ingår.