Kurspaket C

Reflekterande skrivande - Utforska ditt hjärtas röst
  • Längd: 20 veckor
  • Pris: 9000 kr

Write Your Selfs grundpaket samt fördjupning.

De åtta grundläggande stegen:

– Ett eget rum
– Börja skriva
– Självomsorg
– Den skrivande kroppen
– Genrer
– Ämnen
– Skapa helhet
– Uttrycka det ordlösa

Fördjupningsmaterial – 4 steg:

– Scener och sammanfattningar
– Miljöbeskrivningar
– Personbeskrivningar
– Research och tidslinjer

Veckoutskick med veckobrev, lektionsmaterial och övningar

Textrespons vid fyra tillfällen samt regelbunden telefonkontakt, videomöte via Zoom eller Skype.

Vi fortsätter att arbeta mer djupgående med andra amerikanska terapeutiska skrivmetoder som de som utvecklats av bland andra Mark Matousek och James W. Penebaker. Deras övningar är mycket effektiva för att komma åt mer svåråtkomliga fläckar. Vi noterar i våra skrivdagböcker vad vi känner och upplever under denna process och går djupare in i terapeutiska metoder, forskning och litteratur.

Litteraturlista med tips på handböcker ingår.