Om mig

Emelies mångåriga journalistiska bakgrund ledde fram till den skrivterapeutiska världen när hon bodde i England, som var hennes hem i drygt fjorton år. Hennes personliga berättelse är en drivkraft där hon som tredje generationens förintelseöverlevare har grävt i sin familjehistoria och undersökt det trauma som gått i arv.

Hon har undervisat många olika gruppkonstellationer genom åren och bevittnat den transformering och befrielse som ett undersökande, reflekterande skrivande kan ge. De senaste åren har hon varit kursledare för den för Sverige unika kursen Läkande skrivande på Österlens folkhögskola. Denna kurs utvecklade hon efter att ha studerat skrivpedagogik vid Skurups folkhögskola, vilket ledde till att hon fick ett stipendium från Write Your Self och så småningom en certifiering i den traumakänsliga skrivmetod de utvecklat.

”Det finns många lager i en berättelse och perspektiv att ta hänsyn till. Genom att gräva djupt och experimentera med ett öppet sinne har vi mycket att vinna. När jag grävde i mitt familjetrauma kom det till att bli en avgörande resa i alla avseenden, jag fick en helt ny förståelse för vem jag är, var jag har varit och vart jag är på väg. Detta ligger till grund för min undervisning och det är min innerliga önskan att mina kursdeltagare ska upptäcka, uppleva och utveckla denna kraftfulla och välgörande process.”

Bild: Torun Börtz

The International Association for Journal Writing exists to provide inspiration, information and connection for journal writers worldwide.

After many years of experience, writing, reading, researching and working together with thousands of journal writers, we know what many journal writers want.